Anmäl dig till fjärde nationella konferensen i kognitiv medicin! Tema: ADHD/autismspektrumtillstånd senare i livet

Plats: Wallenbergssalen, Göteborg
Tid: 24 november 2016,  10:00 – 16:00

I sjukvården har vi under senare år blivit kunnigare i att tidigt upptäcka och diagnostisera neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD och autismspektrumsyndrom. En central del av bilden utgörs av kognitiva symtom. Vad vi vet mindre om är hur den kognitiva bilden utvecklas över tid hos dessa patienter. Speciellt viktigt är att kunna bedöma detta då patienterna kommer upp i den ålder då risken för demenssjukdom ökar. På minnesmottagningar och inom primärvården ser vi allt oftare patienter med oklara kognitiv påverkan som inte enkelt går att klassificera som tecken på begynnande demenssjukdom. Hur många av dessa som är tidigare odiagnostiserade neuropsykiatriska tillstånd är oklart. Kunskapen om hur den kognitiva bilden utvecklas i högre åldrar vid ADHD respektive autismspektrumsyndrom behöver öka väsentligt så att dessa patienter kan bli adekvat utredda och behandlade.

Priser

Anmälan t.o.m 4 november
medlem 2100kr exkl moms.
ej medlem 2500kr exkl moms

Anmälan från 5 november
3000kr exkl moms, samtliga

Studentpris
800kr inkl moms

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan, när du anmält dig skickar vi en bekräftelse på anmälan samt en faktura. Får du ingen bekräftelse på anmälan skicka ett brev till info@kognitivmedicin.se så hör vi av oss.

Fjärde nationella konferensen i kognitiv medicin 24 november Göteborg. Tema: ADHD/Autismspektrumtillstånd senare i livet

ADHD/Autismspektrumtillstånd senare i livet

I sjukvården har vi under senare år blivit kunnigare i att tidigt upptäcka och diagnostisera neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD och autismspektrumsyndrom. En central del av bilden utgörs av kognitiva symtom. Vad vi vet mindre om är hur den kognitiva bilden utvecklas över tid hos dessa patienter. Speciellt viktigt är att kunna bedöma detta då patienterna kommer upp i den ålder då risken för demenssjukdom ökar. På minnesmottagningar och inom primärvården ser vi allt oftare patienter med oklara kognitiv påverkan som inte enkelt går att klassificera som tecken på begynnande demenssjukdom. Hur många av dessa som är tidigare odiagnostiserade neuropsykiatriska tillstånd är oklart. Kunskapen om hur den kognitiva bilden utvecklas i högre åldrar vid ADHD respektive autismspektrumsyndrom behöver öka väsentligt så att dessa patienter kan bli adekvat utredda och behandlade.

Plats: Wallenbergsalen, Göteborg, 24 november 2016
Anmälan: Mer information kommer snart

Tack till alla deltagare och åhörare för en bra strategikurs!

SK8april Anders 2

Anders Wallin hälsar välkomna

Den 8:e april 2016 gick den 9:e Strategikursen av stapeln på Grillska huset i Gamla Stan. Det blev en innehållsrik och inspirerande dag där vi fick ta del av de senaste rönen
rörande Prevention, utredning och teambuilding vid kognitiv sjukdom.

Miia Kivipelto pratar om prevention

Mer information och sammanfattningar kommer inom kort att läggas upp här på hemsidan

Stort tack till våra föreläsare; Miia Kivipelto, Karin Wallin, Louise Nygård samt Rauni Ringberg! Samt ett stort tack till alla engagerade åhörare.

SK8april IMG_0065

Rauni Ringberg pratar om att arbeta i team

SK8april Louise 2

Louise Nygård berättar om arbetsterapeutens roll

Ny kurs på Sahlgrenska Akademin 19-20 Maj

Sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering Sahlgrenska Akademin anordnar genom Åsa Lundgren-Nilsson två dagarskursen American Congress of Rehabilitation Medicine:  Cognitive Rehabilitation Manual: Translating Evidence-Based Recommendations into Practice.

För mer information se: ACRM:s hemsida 

För ytterligare mer information, kontakta: Gunnel.Carlsson@neuro.gu.se

Kursinformation samt länk till ACRM:s hemsida

Hälsningar

Mikael Nornholm, webbred SFK

Ny Kassör!

Bästa läsare! Bjarne Sundberg har nu tagit över som kassör i SFK. (v g se adressändring och vart ni ska skicka fakturor osv.)Undertecknad är webbredaktör igen och tillsammans med Jens Berggren, vår nye styrelseledamot, ska vi tre, Bjarne, Jens och jag, bygga upp vår Hemsida www.kognitivmedicin.se med fler aktiviteter. Vi finns redan på Facebook.SFK har redan ett samarbete med NetDoktor, med IPA och med Centrum för Kognitiv Medicin (CKM) i Göteborg. Petronella Kettunen kommer kunna sannolikt utgöra en god kontaktperson i CKM eftersom hon blivit styrelsemedlem dessutom!Så närmast är vår utbilning den 8:e april!

Redan nu, har flera anmält sig, men det finns flera platser kvar. Se www.kognitivmedicin.se för Program och om hur man anmäler sig!

Allt gott!

Mikael Nornholm, webbred, www.kognitivmedicin.se samt FB SFK

Strategikurs 8 april – Prevention, utredning och teambuilding för upptäckt av tidig kognitiv nedsättning

Ny spännande kurs!

Nu är det dags för ytterligare en spännande utbildningsdag och denna gång på temat ”Prevention, utredning och teambuilding för upptäckt av tidig kognitiv nedsättning”

Föreläsare denna gång:

Miia Kivipelto
Professor vid Karolinska Universitetskliniken Huddinge, Minnesmottagningen M51
Louise Nygård
Professor i arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NV
Rauni Ringberg
Arbetsterapeut,  Minnesmottagningen Nyköpings Lasarett

Tid: 8/4 09:00 – 16:30
Plats: Grillska Huset, Gamla stan Stockholm
Kursavgift för medlemmar 2000 kr vid anmälan senast 4 mars,
för icke medlemmar är avgiften 2 900 kr.
Från 5 mars förhöjd avgift till 3 500 kr.
Måltider ingår i kursavgiften.

För anmälan maila: Bjarne.Sundberg@kognitivmedicin.se

Klicka på bilderna nedan för detaljerat program!

 00020001

Vas-Cog Rapport

Vas-Cog Rapport från dr Liljeroth – September 2015

Behovet av att fokusera på vaskulära kognitiva sjukdomar ökar i takt med att allt fler blir äldre, och samtidigt allt fler sjukdomar med vaskulär påverkan går att behandla.

Första eftermiddagen introducerades ett nytt begrepp: STROKOG, där man vill samla erfarenheter och studier av ”post-stroke kognitiv nedsättning och demens”, samt definiera gemensamma kriterier, sträva efter standardprotokoll.

Man diskuterade under konferensen diagnostiska kriterier, behovet av fler biomarkörer, betaamyloids association till även vaskulär kognitiv sjukdom, riskfaktorer, strategiska känsliga domäner vid stroke/TIA för senare kognitiv sjukdom.

Man tangerade även definitionerna kring Alzheimers sjukdom, Vaskulär kognitiv sjukdom respektive Mix- dvs inslag av både Alzheimers sjukdom och vaskulär sjukdom, kliniskt och under mikroskop. Här betonade man behovet av att vara stringent vid redovisning av studier. Vad är AD och vad är Mix ? behövs ett MixCog ?

Man talade om ”preventable dementia” med anledning av den kommande ”World stroke day”, där förmaksflimmer och dess betydelse för kognitiv sjukdom diskuterades. Antikoagulantia i adekvat dos betonades.

I Japan oroas man av att såväl diabetes som demens ökar. Det blir allt fler ”superaged”, där många går från stroke till demens, och man delade oron med fler kring behovet av att stroke enheterna testar kognitionen. Avseende diabetes använder man i Japan begreppet DACD-diabetes associated cognitive decline. Speciellt känsliga områden är bla subiculum, caudatus, hippocampus och gyrus dentatus.

Sista dagen diskuterades nya biomarkörer vid vaskulär sjukdom och mix, inflammatoriska komponenter post stroke, och tyngre vårdnivåer då fler överlevande efter stroke utvecklar demens.

Betydelsen av depression/ cardiovaskulär sjukdom/ vitsubstanssjuka togs upp, liksom att 20-50% lider av depression efter stroke där lesionens lokalisation inte har betydelse. Man har även noterat att om man var deprimerad vid baseline vid första strokeinsjuknandet ökade risken för ”recurrent stroke”. Man har noterat att ju mer vitsubstanssjuka desto högre risk för depression, och depression ökar risken för TIA/stroke, vid mer än 65 års ålder.

Som vanligt avslutades konferensen med en lekfull debatt om Alzheimers sjukdom är en vaskulär sjukdom eller inte. Vi tackar arrangörerna för en trevlig, lärorik och välorganiserad konferens.

Nästa år ses vi i Amsterdam, VasCog 2016 13-15 oktober. Väl mött !

Vid pennan Ann-Marie Liljeroth