SFKs Stipendium

”För person eller grupp som är medlem i SFK 2017 och skall starta eller redan startat program för att utveckla och förbättra den kognitiva vården i Sverige”

10 000 kronor

Syftet med stipendiet är att lyfta fram personer i SFK som kan bidra med en idé, arbetsmodell eller på annat sätt  förbättra och driva den kognitiva sjukvården framåt i landet.

Bakgrund

SFK har många medlemmar som har bidragit till att utveckla och förbättra den kognitiva vården. För att ytterligare premiera och inspirera personer inom SFK är det av stor vikt att dessa initiativ belönas.

Stadgar

Stipendiet kan endast sökas av medlemmar i SFK som erlagt sin medlemsavgift för 2019. OBS, ansökan kan enbart ske via e-post till SFK.  se nedan.

Ansökan skall vara SFK tillhanda senast den 11 november 2019. Juryn består av SFK:s styrelse. Styrelsens beslut går inte att överklaga. Utdelning av stipendiet  sker i samband med årsmötet. Tid och plats meddelas senare.

Kriterier

Ansökan (högst tre sidor) och inkludera:
1.Kort beskrivning av de insatser, både fysiska och ekonomiska, som krävs för projektet.
2.Beskrivning på vilket sätt projektet kommer att utveckla den kognitiva vården  (gärna konkreta exempel på förändringar arbetet kommer att leda till).
3.Brev, artikel, eller annan referens från en utomstående (patient, anhörig, journalist eller annan) som styrker projektets giltighet.
4.Redovisning av projektet när det är färdigt i samband med SFK årsmöte eller skriftligt på SFK hemsida.

Ansök genom att kontakta Bjarne Sundberg på 0708-89 32 76 alt. bjarne.sundberg@kognitivmedicin.se