SFKs Stipendium

Svensk Förening för Kognitiv medicin delar årligen ut ett stipendium på 10 000 kr till person eller grupp som utvecklar eller bidrar med idéer, arbetsmodeller eller på annat sätt förbättrat den kognitionsmedicinskt inriktade vården i Sverige. Nytt för i år är också att det finns möjlighet att nominera person eller grupp som man tycker har gjort en stor insats inom området.

10 000 kronor

Sista ansökningsdag 1 november 2019

Bakgrund

SFK har många medlemmar som har bidragit till att utveckla och förbättra den kognitiva vården. För att ytterligare premiera och inspirera personer inom SFK är det av stor vikt att dessa initiativ belönas.

Stadgar

Stipendiet kan sökas av medlemmar i SFK som erlagt sin medlemsavgift för 2019.  OBS, ansökan kan enbart ske via e-post till SFK, se nedan.

Ansökan eller nomineringen skall vara SFK tillhanda senast den 11 november 2019. Juryn består av SFK:s styrelse. Pris Styrelsens beslut går inte att överklaga. Utdelning av stipendiet sker i samband med årsmötet. Tid och plats meddelas senare.

Kriterier

Ansökan (högst tre sidor) skall innehålla:
1. Kort beskrivning av bakgrund, syfte, metod, och projektets preliminära resultat
2. Beskrivning på vilket sätt projektet kommer att utveckla den kognitiva vården gärna med konkreta exempel.
3. Brev, artikel, eller annan referens från en utomstående (patient, anhörig, journalist eller annan) som styrker projektets giltighet.
4. Redovisning för projektet när det är färdigt i samband med SFK årsmöte eller skriftligt på SFK hemsida.

Vid nomineringsförfarandet erfordras en halv A4 sida där det framgår vem eller vilken grupp eller enhet som nominering gäller samt en motivering.

Välkommen med ansökan eller nominering!

Ansök/nominera genom att kontakta Bjarne Sundberg på 0708-89 32 76 alt. bjarne.sundberg@kognitivmedicin.se