Årsmöten och verksamhetsberättelser

Här finns verksamhetsberättelser och rapporter från tidigare årsmöten:

2020

Verksamhetsberättelse

2019

Verksamhetsberättelse

2018

Verksamhetsberättelse

2017

Verksamhetsberättelse

2016

Verksamhetsberättelse

2015

Verksamhetsberättelse

 

SFK:s årsmöte 26 november 2014 i Göteborg

SFK hade sitt första Årsmöte under namnet Svensk Förening för Kognitiv Medicin, (OBS! namnbyte förra årsmötet!), den 26/11 i Göteborg på Gothia Towers. Föreningens styrelsemedlemmar fick fortsatt ansvarsfrihet. Professor Anders Wallin fortsatte ordförandeskapet med Beata Terzis som vice ordförande. I övrigt var det inga större förändringar, förutom att Christer Wilhelmsson avgick, och vår revisor Per Johansson kommer att ersättas av annan revisor. Per Johansson ersätter Anders Sandström i valberedningen, där även Henrik Östlund ingår sedan tidigare.

Medlemsavgiften höjdes till 200 kr per år.

Dessutom diskuterades flitigt framtida utbildningar och tema. Fokus på området DSM-5 och implikationer för diagnos och betydelsen av kognitiv svikt betonades – dock i det vidare perspektivet Kognitiv medicin.

Medlemstalet i föreningen är stabilt, runt 150 stycken. Ännu mer ansträngningar kommer göras för att medlemmar känner delaktighet och får ut en gemenskap av föreningen – detta inom såväl utbildning som utveckling av nya idéer.

Dagen efter hölls Andra Nationella mötet i Kognitiv Medicin på Wallenbergs Konferenscenter i Göteborg. SFK:s stipendium delades ut innan middagen. Läs mer om detta och om innehållet i mötet i kommande rapport.

Mikael Nornholm, kassör och webbredaktör, SFK

Verksamhetsberättelse


SFK:s Årsmöte med årssymposiet och SFK:s Stipendium 2013

Den 5/12 ägde SFK:s möte rum på Spårvagnshallarna i Stockholm. Som vanligt, inleddes mötet med genomgång av verksamhetsberättelsen och föreningens ekonomi. Årets konferens den 8/11 med ca 40 st närvarande åhörare, blev en succé. (Läs gärna mer om Anders Wallins sammanfattning från mötet på www.fks.nu). Omdömena var mkt bra, och ÅM2013 det ger inspiration för föreningen fortsätta med liknande möten under nästa år. Dessutom kommer Strategimötet att återuppstå. Flera sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra medarbetare har hört av sig som saknat dessa möten. Ann Bonli arbetar dessutom för att ett nytt möte med kuratorsnätverket ska återkomma. Inte nog med detta, utan vårt klassiska farmakologimöte i Uppsala diskuterades även för en ”come-back” under kommande år.

Så det är mkt aktiviteter på gång. Håll uppsikt här på vår hemsida.

Svensk förening för Kognitiva Sjukdomar tog beslutet att byta namn till Svensk Förening för Kognitiv Medicin. (SFK behålls som förkortning). Detta öppnar upp verksamhetsområdet ytterligare, och det kommer att synas på utbudet i de kurser vi i framtiden kommer att erbjuda.

Årsmöte med val av ordförande och övrig styrelse för kommande år visade att Sebastian Palmqvist avgår, men i övrigt är styrelsen oförändrad. Vår revisor Per Johansson kvarstår. Valberedningen lär även den vara oförändrad med Anders Sandström som ansvarig.
ÅM2013-3
Vårt årssymposium handlade om depression och kognitiv svikt. En mkt uppskattad och väl debatterad föreläsning hölls av professor Åsa Hammar som genom sin grundliga forskning och framåtblickande visioner, gav ett ansikte åt depressionens minnessvårigheter samt till ett nytänkande hur man ska se på kognitionsstörning i samband med depression/utmattningsdepressioner – ett tema helt i linje med föreningens nya syn på begreppet Kognitiv Medicin.

Avslutningsvis, delades årets SFK-stipendium om 10000 kronor ut. I år gick det till Eva Granvik, Minneskliniken i Malmö,

för hennes och andra medarbetares grundliga och engagerade arbete med BPSD-registret. (Läs mer om BPSD-projektet på http://www.bpsd.se/ )

Kommande år sker förändringar. Föreningen har bytt namn, nya kurser kan komma återuppstå och vår hemsida www.fks.nu utvecklas och blir helt ny! Mycket att se fram emot, men följ utvecklingen tills vidare på www.fks.nu och glöm inte ta chansen påverka arbetet med fortsatta inlägg och meddelande via vår hemsida eller till andra i SFK.

Väl mött under 2014!
Mikael Nornholm

Verksamhetsberättelse