Om SFK

Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) är en akademisk och klinisk kvalitativ oberoende samlad resurs av tvärprofessionella medarbetare. Syftet med föreningen är att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området vattnetkognitiv medicin.   

Bland våra medlemmar finns många yrkesgrupper representerade. Är du t.ex. sjuksköterska, läkare, kurator, psykolog, logoped, arbetsterapeut, fysioterapeut / sjukgymnast, biomedicinare, doktorand och professor och arbetar inom området? Passa på att bli medlem du också. Se hur under fliken ”Bli medlem”. 


Vad är kognitiv medicin?
Kognitiv medicin är ett samlingsnamn för en rad medicinska tillstånd och sjukdomar som har gemensamt att de orsakar kognitiv störning i någon form. Dessa tillstånd kräver uppmärksamhet inom professionen eftersom mörkertalet är stort och kostnaden både för samhället och den drabbade är hög.

Att engagera sig i området är ett bidrag till att lösa ett att våra stora framtidsproblem.
Välkommen att bli medlem!