Tips om Nordiska minnesklinikens konferens i höst

Vi vill passa på att tipsa om en konferens i Stockholm i höst, via arrangören och SFKs tidigare styrelsemedlemmen Lars-Olof Walund:

 

Hej, en påminnelse om den

4:e Nordiska minnesklinikens konferens som äger rum den 10-11 oktober  på Nya Karolinska Stockholm.

Mötet är öppet för alla som är intresserade av och arbetar med demenssjukdom i klinisk praxis. Denna konferens kommer att fokusera på de kommande nya sjukdomsmodifierande behandlingarna vid Alzheimers sjukdom, förebyggande av demens och de nya blodbaserade biomarkörerna. Bland sponsorerna finns Esai och BioArctic samt Danone/Nutricia. Ett särskilt spår för sjuksköterskor och psykologer finns.

Abstrakt till posters är välkomna.

 

Se bifogat länk för anmälan och program:

https://www.nmcc2024.com/

Hälsningar och välkomna

Organisationskommittén/

Lars-Olof Wahlund

MMSE-NR3 ersätter MMSE-SR

MMSE är en väletablerad ingång för kognitionsmätning i medicinska sammanhang.  För att komma till rätta med användningen av olika varianter av instrumentet publicerade efter norsk förebild MMSE-SR (2012). Initiativet föll väl ut men rättighetsfrågan har återkommande varit på tapeten. En juridisk oantastlig version (MMSE-NR3), som endast skiljer sig i tekniska avseenden från ursprungsvarianten utarbetades 2021 av norska kollegor. Mindmore har i samarbete med Svensk Förening för Kognitiv Medicin anpassat MMSE-NR3 efter svenska förhållanden (2024). MMSE-NR3 ersätter MMMSE-SR och finns tillsammans med en kondenserad manual tillgänglig för fri nedladdning på Svensk Förening för Kognitiv Medicins hemsida.

Filer för nerladdning

Manual: 

Formulär:

För frågor kontakta info@kognitivmedicin.se

Välkomna till SFKs årsmöte den 6e februari

SFKs styrelse bjuder in till årsmöte 6e februari kl 17.30 på Ängelholms sjukhus. Är du intresserad av att delta, maila info@kognitivmedicin.se så skickar vi Zoomlänk. 

Dagordning

1)    Mötets öppnande
2)    Godkännande av dagordning
3)    Val av ordförande och vice ordförande för
       mötet
4)    Val av sekreterare för mötet
5)    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6)    Fråga om mötet varit behörigen utlyst
7)    Fastställande av röstlängd
8)    Styrelsens redovisningshandlingar
       (verksamhetsberättelse och ekonomisk
       redovisning)
9)    Revisorernas berättelse
10)  Fastställande av resultat- och
       balansräkningar
11)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelse-
       ledamöterna
12)  Val av ordförande och ledamöter till styrelsen
13)  Val av revisorer och revisorssuppleanter
14)  Val av valberedning
15)  Bestämmande av årsavgift
16)  Motioner till årsmötet
17)  Övriga frågor

Välkomna!

Styrelsen

Välkomna till den 11e konferensen i kognitiv medicin den 5e april 2024!

SFK:s 11:e nationella konferens i kognitiv medicin – Från nationellt vårdförlopp till klinisk praxis

Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) arrangerar fredagen den 5 april 2024 den 11:e nationella konferensen i kognitiv medicin!

Årets konferens har temat ”Från nationellt vårdförlopp till klinisk praxis” och kommer med avstamp i SKR:s nationella system för kunskapsstyrning ge en inblick i hur olika sjukvårdsregioner arbetar med utredning av kognitiv svikt.

Hur bör vi arbeta utifrån det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet och hur ser verkligheten faktiskt ut i tre olika sjukvårdsregioner?

Tre representanter från olika sjukvårdsregioner med olika förutsättningar kommer att ge en praktisk och konkret inblick i sin kliniska vardag och hur utredningsprocessen för personer med misstänkt kognitiv sjukdom ser ut, från det första besöket på vårdcentralen till den fördjupade minnesutredningen inom den specialiserade vården.

Tanken med konferensen är att ge möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte! I år träffas vi på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Denna gång kommer det inte finnas möjlighet att delta digitalt.

Datum och tid: 2024-04-05 kl. 10:00-16:30
Plats: Erna Möllersalen, Blickagången 16, Karolinska Institutet, Flemingsberg
Anmälan: Anmälan sker genom betalning till föreningens BG (5405-5132) där du anger namn, mailadress, arbetsplats och specialkost. Önskas faktura så mailas samma uppgifter samt fakturaadress till lovisa@bikab.net

Sista anmälningsdag: 2024-04-02. Se nedan för anmälan

Pris: 1.600:- inkl. lunch för medlemmar i SFK. 2.000:- inkl. lunch för icke-medlemmar i SFK

Preliminär dagordning (kan komma att ändras):

Moderator: Per Johansson, överläkare vid enheten för Kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus

10:00-10:15: Inledning och presentation av Svensk Förening för Kognitiv Medicin med Anders Wallin, överläkare, professor och ordförande SFK

10:15-10:45: Madelene Johanzon, Silvialäkare och ordförande för SKR:s nationella programområde Äldres hälsa presenterar SKR:s personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Hur ska en utredning av kognitiv svikt göras?

10:45-11:15: Madeleine Åkerman, Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska, doktorand. och koordinator för SveDem berättar om erfarenheter från Svenska Demensregistret SveDem. Vad kan det nationella kvalitetsregistret säga oss om hur utredning av kognitiv svikt faktiskt ser ut i Sverige?

11:15-11:30: Paus

11:30-12:30: Moa Wibom, Silvialäkare och överläkare vid enheten för Kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus berättar om hur utredning av kognitiv svikt går till i Region Skåne vid en av landets större kognitiva mottagningar

12:30-13:30: Gemensam lunch

13:30-14:30: Björn Strindberg Lennhed, Silvialäkare och överläkare berättar om hur utredning av kognitiv svikt går till i Region Dalarna på en medelstor kognitiv mottagning

14:30-14:45: Paus

14:45-15:45: Aron Sjöberg, neuropsykolog inom Region Gotland berättar om hur utredning av kognitiv svikt ser ut i Sveriges minsta sjukvårdsregion

15:45-16:15: Paneldiskussion

16:15-16:30: Avslutning

Välkomna till den 11e konferensen i kognitiv medicin!

”Från nationellt vårdförlopp till klinisk praxis”

Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) arrangerar fredagen den 24 november 2023 den 11:e nationella konferensen i kognitiv medicin. Årets konferens har tema ”Från nationellt vårdförlopp till klinisk praxis” och kommer att med avstamp i SKR:s nationella system för kunskapsstyrning ge en inblick i hur olika sjukvårdsregioner arbetar med utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. 
Hur bör vi arbeta utifrån det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet och hur ser verkligheten faktiskt ut i tre olika sjukvårdsregioner? Tre representanter från olika sjukvårdsregioner med olika förutsättningar kommer att ge en praktisk och konkret inblick i sin kliniska vardag och hur utredningsprocessen för personer med misstänkt kognitiv sjukdom ser ut.
Tanken med konferensen är att ge möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte. I år träffas vi på Karolinska sjukhuset i Stockholm (i år kommer det inte finnas möjlighet att delta digitalt).

Datum och tid: 2023-11-24 kl. 10:00-16:30
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Eugeniavägen 3, Solna
Sista anmälningsdag: 2023-10-01. Länk för anmälan kommer att läggas upp på hemsidan
Pris: 1600:- inkl. lunch för medlemmar i SFK, 2000:- inkl. lunch för icke-medlemmar i SFK

Preliminär dagordning (kan komma att ändras):

10:00-10:15: Inledning och presentation av SFK
10:15-10:45: Presentation och diskussion kring SKR:s personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Hur ska en utredning av kognitiv svikt göras?
10:45-11:15: Erfarenheter från Svenska Demensregistret SveDem. Vad kan det nationella kvalitetsregistret säga oss om hur utredning av kognitiv svikt faktiskt ser ut i Sverige?
11:15-11:30: Paus
11:30-12:30: Representant från en större kognitiv mottagning berättar hur utredning av kognitiv svikt går till i deras sjukvårdsregion
12:30-13:30: Lunch
13:30-14:30: Representant från en mellanstor kognitiv mottagning berättar hur utredning av kognitiv svikt  går till i deras sjukvårdsregion
14:30-14:45: Paus
14:45-15:45: Representant från en mindre kognitiv mottagning berättar hur utredning av kognitiv svikt  går till i deras sjukvårdsregion
15:45-16:15: Paneldiskussion
16:15-16:30: Avslut och utdelning av SFK:s stipendium

Hittills har 22 läkare certifierats i kognitiv medicin

Sedan oktober 2021 fram till juni 2023 har 22 läkare runt om i Sverige certifierats i kognitiv medicin. 

Följande läkare är certifierade i kognitiv medicin:

Sandra Berggren Alm
Lisa Bjartmar
Yvonne Freund
Peter Hagland
Wilhelmina Hoffman
Per Johansson
Michael Jonsson
Agnes Jonsson-Blomberg
Mats Karlsson
Maria Landqvist Waldö
Elisabet Londos
Martin Mahnfeldt
Erik Nilsson
Katarina Nägga
Sebastian Palmqvist
Simona Petrovici
Sophia Rudehill
Przemyslaw Sozanski
Björn Strindberg Lennhed
Anders Wallin
Moa Wibom
Henrik Östlund

 

Grattis önskar SFKs styrelse och uppmuntrar fler läkare att söka om certifiering i kognitiv medicin. Mer information finns här:https://kognitivmedicin.se/certifiering-i-kognitiv-medicin/