Aktuella konferenser/kurser

9:e nationella konferensen i kognitiv medicin – fokus på att leva med kognitiv nedsättning

Svensk Förening för Kognitiv Medicin arrangerar den 25 november 2021 traditionsenligt sin nationella konferens. Även i år möts vi digitalt. Årets tema är ”Leva med kognitiv nedsättning” med överläkare Moa Wibom, Enheten för Kognitiv Medicin i Ängelholm, som gästmoderator.

Kognitiv nedsättning oavsett orsak riskerar att försvåra vardagen för den enskilde individen men även att denne osynliggörs och begränsas från att delta i sammanhang som de flesta andra har tillträde till. Det är sällan som de påverkade själva ges möjlighet att höja sin röst och delta i debatten. Som en följd av dessa förhållanden är risken för marginalisering påtaglig. Under konferensen kommer forskningsläget och de förutsättningar och villkor som gäller för dem som lever med kognitiv nedsättning att belysas. De kommer även att ges tillfälle att berätta om sina erfarenheter.

Vi önskar er alla varmt välkomna till årets nationella konferens, där det liksom vid tidigare möten kommer att ges goda tillfällen till samspel mellan föredragshållare och auditorium.

Programkommittén

Charlotta Ryd      Maria Landqvist Waldö      Beata Terzis

Aktuellt schema: https://kognitivmedicin.se/wp-content/uploads/2021/10/Program-for-9-Nat-Konf-Kog-Med-2021-1.docx

Sammanfattningar av föreläsningarna finns här: https://kognitivmedicin.se/wp-content/uploads/2021/10/Sammanfattning-av-foredrag-vid-9-Nat-Konf-Kog-Med-2021.pdf

Anmäl er till mötet i det här formuläret: https://forms.gle/zPyf4NWJ5cADoXMa6

Kostnad för att delta i konferensen är 300 kr. Avgiften betalas till bankgiro 5405-5132, ange ditt namn vid betalningen för bekräftelse.

Sista anmälningsdag är måndagen den 22a november 2021.

Zoomlänk kommer att skickas ut någon dag innan konferensen om betalning mottagits.