SFK Strategikurs 9 mars 2018 ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning”

Välkomna till SFKs strategikurs den 9 mars 2018 med ämnet Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning! 

Den 9 mars är det dags för SFKs strategikurs i Stockholm! Den kommer att behandla det mycket aktuella och spännande ämnet tidig kognitiv nedsättning.
Nedan kan ni se programmet som innehåller föreläsningar kring att leva med kognitiv svikt, kommunikation vid tidig kognitiv svikt och kognitionskunskap som ett redskap för adekvat bemötande! Man kan även ladda ner programmet här:
Inbjudan till strategikurs 9 mars 2018

Kursavgift för medlemmar 1 900 kr för icke medlemmar är avgiften 2 600 kr vid anmälan senast 29 januari 2018, därefter förhöjd avgift till 3 100 kr.
Måltider ingår i kursavgiften.
Kursintyg erhålls vid kursens avslut.

Anmälan: Sista anmälningsdatum är 19 februari 2018. OBS anmälan är bindande och görs genom att maila till: bjarne.sundberg@hotmail.com, eller ring för ytterligare information mobiltel. 0708 – 89 32 76