Föreningens utveckling

SFK bildades år 1999. Ett av motiven var, att det då inte fanns någon förening i Sverige med inriktningen specifikt på kognitiva sjukdomar, trots att intensiv forskning pågått inom området under lång tid, såväl nationellt som internationellt. Flera centrala, och idag mycket aktiva aktörer samlades och man beslöt att formulera de stadgar som finns idag, samt utveckla kontakten med medlemmarna genom att skapa en webbsida.

SFK är ett samarbetsprojekt mellan sjukvård och akademi som från början stöttades av den neurovetenskapliga avdelningen vid Novartis Sverige. Numera är föreningen helt självständig vilket inte utesluter stöttning från industriaktörer. Verksamheten består framför allt av utbildningsverksamhet, symposier samt årligen utdelning av stipendium till ”den eller de som för det kognitionsmedicinska vården framåt”.

Syftet är att genom en akademisk och klinisk oberoende samlad resurs av tvärprofessionella medarbetare främja kommunikation, utbildning och forskning inom det kognitionsmedicinska området. Huvudmålsättningen är att anordna moderna regionala, nationella och nordiska kurser och konferenseri kognitiv medicin. Avsikten är också att med hjälp av föreningens hemsida sprida information och kommunicera med medlemmarna.

Flera etablerade kurser och symposium, initierade av SFK, har pågått i Sverige under flera år. Föreningens första nationella kurs i kognitiv medicin ägde rum i Stockholm 2013. Förenklingen har på senaste tiden breddad sin inriktning och arbetar numera inte enbart med sk demenssjukdomar.

Vi hoppas att du tar tillfället att aktivt stödja SFK genom ditt medlemskap. På detta sätt kan Du delta i årsmötena, få rabatterade avgifter på SFK:s symposier och utbildningar samt få möjlighet att påverka utvecklingen nationellt och lokalt. Som medlem kan man även söka det årliga SFK-Stipendiet om 10 000 kronor. Du som redan är SFK-medlem, fortsätt stödja utvecklingen av det kognitionsmedicinska området!

VÄLKOMNA, SFK-medlemmar, till en förening som arbetar med viktiga sjukvårds- och utvecklingsfrågor.

Anders Wallin
ordförande i SFK