Tidigare stipendier

2015

Den 22 januari 2015 delades 2014 års stipendium. Stipendiet tilldelades denna gång Ulrika Akenine, forskningssjuksköterska vid Enheten för kliniska prövningar, Geriatriska kliniken Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och doktorand vid NVS, Karolinska Institutet.

I takt med att forskningen kring kognitiva sjukdomar har ökat under de senaste åren, har också möjligheterna för personer med en kognitiv nedsättning att delta i olika forskningsprojekt ökat. Årets stipendiat har sökt medel för fortsatt arbete i syftet att beskriva och förbättra denna patientgrupps situation som försökspersoner i olika typer av forskningsprojekt. Juryns motivering löd: “För sitt personcentrerade arbetssätt i en verksamhet med hög kompetens och långvarig erfarenhet av läkemedelsprövningar inom ett centralt kognitionsmedicinskt område.”

prishuddingeVarje år delar Svensk förening för kognitiva sjukdomar ut ett stipendium á 10 000 kr till den person eller grupp som bidragit med en idé, arbetsmodell eller på annat sätt förbättrat den kognitionsmedicinskt inriktade vården i Sverige.

Vi gratulerar Ulrika Akenine och välkomnar er övriga läsare att söka inför nästa utdelning!