Vas-Cog Rapport

Vas-Cog Rapport från dr Liljeroth – September 2015

Behovet av att fokusera på vaskulära kognitiva sjukdomar ökar i takt med att allt fler blir äldre, och samtidigt allt fler sjukdomar med vaskulär påverkan går att behandla.

Första eftermiddagen introducerades ett nytt begrepp: STROKOG, där man vill samla erfarenheter och studier av ”post-stroke kognitiv nedsättning och demens”, samt definiera gemensamma kriterier, sträva efter standardprotokoll.

Man diskuterade under konferensen diagnostiska kriterier, behovet av fler biomarkörer, betaamyloids association till även vaskulär kognitiv sjukdom, riskfaktorer, strategiska känsliga domäner vid stroke/TIA för senare kognitiv sjukdom.

Man tangerade även definitionerna kring Alzheimers sjukdom, Vaskulär kognitiv sjukdom respektive Mix- dvs inslag av både Alzheimers sjukdom och vaskulär sjukdom, kliniskt och under mikroskop. Här betonade man behovet av att vara stringent vid redovisning av studier. Vad är AD och vad är Mix ? behövs ett MixCog ?

Man talade om ”preventable dementia” med anledning av den kommande ”World stroke day”, där förmaksflimmer och dess betydelse för kognitiv sjukdom diskuterades. Antikoagulantia i adekvat dos betonades.

I Japan oroas man av att såväl diabetes som demens ökar. Det blir allt fler ”superaged”, där många går från stroke till demens, och man delade oron med fler kring behovet av att stroke enheterna testar kognitionen. Avseende diabetes använder man i Japan begreppet DACD-diabetes associated cognitive decline. Speciellt känsliga områden är bla subiculum, caudatus, hippocampus och gyrus dentatus.

Sista dagen diskuterades nya biomarkörer vid vaskulär sjukdom och mix, inflammatoriska komponenter post stroke, och tyngre vårdnivåer då fler överlevande efter stroke utvecklar demens.

Betydelsen av depression/ cardiovaskulär sjukdom/ vitsubstanssjuka togs upp, liksom att 20-50% lider av depression efter stroke där lesionens lokalisation inte har betydelse. Man har även noterat att om man var deprimerad vid baseline vid första strokeinsjuknandet ökade risken för ”recurrent stroke”. Man har noterat att ju mer vitsubstanssjuka desto högre risk för depression, och depression ökar risken för TIA/stroke, vid mer än 65 års ålder.

Som vanligt avslutades konferensen med en lekfull debatt om Alzheimers sjukdom är en vaskulär sjukdom eller inte. Vi tackar arrangörerna för en trevlig, lärorik och välorganiserad konferens.

Nästa år ses vi i Amsterdam, VasCog 2016 13-15 oktober. Väl mött !

Vid pennan Ann-Marie Liljeroth