Är det dags att se över MMSE som screeningverktyg för kognitiv nedsättning?

Svensk Förening för Kognitiv Medicin inbjuder i samarbete med Svenskt Demenscentrum kollegor från Sverige, Norge och Danmark och representanter från Socialstyrelsen till ett seminarium om screening av kognitiv nedsättning av patienter i hälso- och sjukvården. Vilken plats har MMSE? Finns det andra lämpliga metoder? Domänorientering eller summapoäng? Hur skall man gå tillväga för att följa ett förlopp? Vilken roll spelar digital screening? Hur undersöks personer med begränsade kunskaper i svenska språket?

Boka av 10 feb 2022 13:00 -16:00 redan nu. Mötet är virtuellt. Närmare upplysningar om programmet skickas ut senare.

Välkomna!

Anders Wallin, Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Wilhelmina Hoffman, Svenskt Demenscentrum