Doktorandkurs om minne och inlärning

Är du doktorand och vill lära dig mer om minnet? Kursen Minne och Inlärning på Göteborgs universitet har sista anmälningsdag i morgon den 21a oktober. Anmäl er här: https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=SN00016

 

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap av området minne och inlärning. Innehållet sträcker sig från experimentell preklinisk forskning till humana studier och användingen av kliniska minnestester. Sjukdomar och skador på minnessystemen kommer även att läras ut.

Kursens innehåll:

  • Introduktion till minne och inlärning
  • Molekylära och cellulära mekanismer för minne
  • Beteendetester för minnesstudier i gnagare och andra djurmodeller
  • Socialt minne
  • Inlärning och minne i neurala nätverk
  • Studier av mänskligt minne och inlärning, inkl utveckling av minnesfunktioner
  • Sjukdomar och skador som påverkar minne och inlärning
  • Djurmodeller för neurodegenerativa sjukdomar
  • Genetiska grunder till neurodegenerativa sjukdomar
  • Kliniska minnestester

Kursen består av föreläsningar, demonstrationer och litteraturseminarier. Kursen avslutas med en muntlig presentation av en fördjupningsuppgift.