Konferensen ”Kognitiva (bi-) effekter av medicinsk behandling” kommer att ske digitalt

Vår nästa konferens, Kognitiva (bi-) effekter av medicinsk behandling, som sker den 4e december, kommer att hållas helt digitalt och det kommer inte att vara möjligt att delta på plats i Göteborg denna gång. Aktuellt schema finns nedan och anmälan sker fram till den 25e november via följande länk: https://tinyurl.com/yyutztvu

Ladda ner schema och sammanfattningar av föreläsningarna: Program för 8 Nat Konf Kog Med 4 dec 2020

 Tid

 Programpunkter och innehåll 

10:00-10:20

Introduktion om kognitiv medicin och dagens program

Anders Wallin, Petronella Kettunen; Per Johansson (gästmoderator)

10:20-11:00

Signalämnen, farmaka och kognitiv funktion

Elias Eriksson, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs universitet 

11:05-11:40

Apati och dess relation till depression

Maurits Johansson, Enheten för kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus

11:45-12:15

Epilepsibehandlingens effekter

Mia von Euler, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

12:15-12:30

Diskussion

Per M Johansson, Enheten för kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus

12:30-13:30

Lunchpaus

13:40-14:20

Om antikolinerg belastning – läkemedels potentiella negativa inverkan på kognition

Tanja Rube och Per Johansson, Enheten för kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus

14:25-15:00

Kognitiva effekter av elbehandling

Robert Sigström, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs universitet

15:00-15:30

Paus

15:30-16:00

Kognitiva effekter av strålbehandling och cytostatikabehandling mot cancer

Erik Fernström, Avdelningen för Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

16:05-16:30

Behandlande kommunikation

Moa Wibom, Enheten för kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus

16:30-16:45

Sammanfattning, diskussion
Per Johansson, Moa Wibom