Krister Westerlund, ordförande i Alzheimerföreningen är avliden

Fotograf: Bjarne Sundberg

Med sin oförvägna framtoning var han en varm företrädare för patienter med Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. Med handlingskraft och humor underlättade han tillvaron inte bara för patienterna utan också deras anhöriga och vårdgivare. Vid återkommande tillfällen och alltid med frenesi betonade han den respektlöshet som termen demens signalerar. Inte minst tydliggjorde han bristen på kloka politiska beslut. Det avslöjas nu på ett brutalt sätt under den pågående pandemin. Vi minns Krister som en nyckelperson för upplysningsarbete om innebörden att leva med kognitiv sjukdom och de senaste forskningsrönen. Som person och diskussionsvillig deltagare i våra konferenser saknar vi honom. Bilden är tagen från vår senaste konferens i kognitiv medicin den 22a november 2019, på temat ” Att utreda kognitiva sjukdomar effektivt och med kvalité”.