MMSE-NR3 ersätter MMSE-SR

MMSE är en väletablerad ingång för kognitionsmätning i medicinska sammanhang.  För att komma till rätta med användningen av olika varianter av instrumentet publicerade efter norsk förebild MMSE-SR (2012). Initiativet föll väl ut men rättighetsfrågan har återkommande varit på tapeten. En juridisk oantastlig version (MMSE-NR3), som endast skiljer sig i tekniska avseenden från ursprungsvarianten utarbetades 2021 av norska kollegor. Mindmore har i samarbete med Svensk Förening för Kognitiv Medicin anpassat MMSE-NR3 efter svenska förhållanden (2024). MMSE-NR3 ersätter MMMSE-SR och finns tillsammans med en kondenserad manual tillgänglig för fri nedladdning på Svensk Förening för Kognitiv Medicins hemsida.

Filer för nerladdning

Manual: 

Formulär:

För frågor kontakta info@kognitivmedicin.se