Nästa konferens i kognitiv medicin den 22a november 2024

Nästa konferens i kognitiv medicin går av stapeln i Göteborg i höst, fredagen den 22a november 2024. Tema och program för konferensen kommer att presenteras innan sommaren. 

Conference Images – Browse 2,454,144 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock