Nu har den första gruppen läkare certifierats i kognitiv medicin!

I oktober certifierades den första gruppen läkare i ämnet kognitiv medicin. De som erhöll denna certifiering var:

Anders Wallin, Psykiatri, kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Maria Landqvist Waldö, Kognitiv Medicin, Ängelholms Sjukhus

Moa Wibom, Kognitiv Medicin, Ängelholms Sjukhus

Lisa Bjartmar, Verksamhetsområde Minnessjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Per Johansson, Kognitiv Medicin, Ängelholms Sjukhus

Björn Strindberg Lennhed, Kliniken för Geriatrik och Rehabmedicin, Falu Lasarett

Läs mer om certifiering i kognitiv medicin och ansök: https://kognitivmedicin.se/certifiering-i-kognitiv-medicin/