Ny artikel om strategier vid kognitiv nedsättning

En ny artikel är ute om den rika variation av strategier personer med kognitiva nedsättningar själva initierar och använder för att klara sina dagliga aktiviteter:

Nygård L, Ryd C, Astell A, Nedlund AC, Boger J, Mäki Petäjä Leinonen A, Issakainen M, Larsson Lund M. Self-initiated management approaches in everyday occupations used by people with acquired cognitive impairment. Scand J Occup Ther. 2021 Aug 19:1-13. 

Läs mer här: https://aldreicentrum.se/nyheter/ny-studie-tittar-pa-egna-strategier-vid-kognitiv-nedsattning/

Till artikeln: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11038128.2021.1925740