Välkomna till den 11e konferensen i kognitiv medicin!

”Från nationellt vårdförlopp till klinisk praxis”

Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) arrangerar fredagen den 24 november 2023 den 11:e nationella konferensen i kognitiv medicin. Årets konferens har tema ”Från nationellt vårdförlopp till klinisk praxis” och kommer att med avstamp i SKR:s nationella system för kunskapsstyrning ge en inblick i hur olika sjukvårdsregioner arbetar med utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. 
Hur bör vi arbeta utifrån det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet och hur ser verkligheten faktiskt ut i tre olika sjukvårdsregioner? Tre representanter från olika sjukvårdsregioner med olika förutsättningar kommer att ge en praktisk och konkret inblick i sin kliniska vardag och hur utredningsprocessen för personer med misstänkt kognitiv sjukdom ser ut.
Tanken med konferensen är att ge möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte. I år träffas vi på Karolinska sjukhuset i Stockholm (i år kommer det inte finnas möjlighet att delta digitalt).

Datum och tid: 2023-11-24 kl. 10:00-16:30
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Eugeniavägen 3, Solna
Sista anmälningsdag: 2023-10-01. Länk för anmälan kommer att läggas upp på hemsidan
Pris: 1600:- inkl. lunch för medlemmar i SFK, 2000:- inkl. lunch för icke-medlemmar i SFK

Preliminär dagordning (kan komma att ändras):

10:00-10:15: Inledning och presentation av SFK
10:15-10:45: Presentation och diskussion kring SKR:s personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Hur ska en utredning av kognitiv svikt göras?
10:45-11:15: Erfarenheter från Svenska Demensregistret SveDem. Vad kan det nationella kvalitetsregistret säga oss om hur utredning av kognitiv svikt faktiskt ser ut i Sverige?
11:15-11:30: Paus
11:30-12:30: Representant från en större kognitiv mottagning berättar hur utredning av kognitiv svikt går till i deras sjukvårdsregion
12:30-13:30: Lunch
13:30-14:30: Representant från en mellanstor kognitiv mottagning berättar hur utredning av kognitiv svikt  går till i deras sjukvårdsregion
14:30-14:45: Paus
14:45-15:45: Representant från en mindre kognitiv mottagning berättar hur utredning av kognitiv svikt  går till i deras sjukvårdsregion
15:45-16:15: Paneldiskussion
16:15-16:30: Avslut och utdelning av SFK:s stipendium