6e konferensen i kognitiv medicin – Exekutiva funktionsstörningar

Exekutiva störningar har betydande hälsoeffekter men är svåra att upptäcka och vad gör man för att behandla dem?    

6:e nationella konferensen i kognitiv medicin i Svensk Förening för Kognitiv Medicins regi har exekutiva funktionsstörningar som tema. Konferensen äger rum på Medicinareberget i Göteborg
den 29 nov 2018.

Under konferensen kommer våra inbjudna talare att försöka klargöra vad samlingstermen exekutiv funktion/funktionsnedsättning avser, vilka hjärnregioner/system som är engagerade och vilka konsekvenser nedsättningarna får för den enskilde individen. Hur man diagnostiserar och mäter nedsättningarna kommer också att presenteras.  Sjukdomar där exekutiv funktionsnedsättning är framträdande såsom stressrelaterade störningar och cerebrovaskulär sjukdom kommer att  belysas liksom hur man går tillväga för att förhindra och motverka nedsättningarna.

Inte minst kommer era inlägg och förväntningar att bidra till att ämnet får en allsidig genomgång.

Välkommen att boka av dagen redan nu!  Preliminärt program kommer att anslås före sommaren.