9:e nationella konferensen i kognitiv medicin – fokus på att leva med kognitiv nedsättning

Illustration: Jilly Jarman

Svensk Förening för Kognitiv Medicin arrangerar den 25 november 2021 traditionsenligt sin nationella konferens. Även i år möts vi digitalt. Årets tema är ”Leva med kognitiv nedsättning” med överläkare Moa Wibom, Enheten för Kognitiv Medicin, Ängelholm som gästmoderator.

Kognitiv nedsättning oavsett orsak riskerar att försvåra vardagen för den enskilde individen men även att denne osynliggörs och begränsas från att delta i sammanhang som de flesta andra har tillträde till. Det är sällan som de påverkade själva ges möjlighet att höja sin röst och delta i debatten. Som en följd av dessa förhållanden är risken för marginalisering påtaglig. Under konferensen kommer forskningsläget och de förutsättningar och villkor som gäller för dem som lever med kognitiv nedsättning att belysas. De kommer även att ges tillfälle att berätta om sina erfarenheter.

Kostnad för att delta i konferensen kommer att vara 300 kr.

Vi önskar er alla varmt välkomna till årets nationella konferens, där det liksom vid tidigare möten kommer att ges goda tillfällen till samspel mellan föredragshållare och auditorium.

Programkommittén

Charlotta Ryd      Maria Landqvist Waldö      Beata Terzis

 

Preliminärt schema: