Centrum för Kognitiv Medicin bjuder in till ett eftermiddagsseminarium

Välkommen på eftermiddagsseminarium hos Centrum för Kognitiv Medicin! Se schema och information om anmälan nedan!

Tid:
4e oktober 2017. 13.00 – 15.00

Schema:
13.00 – 13.10 Centrum för Kognitiv Medicin hälsar välkomna

13.10 – 13.50 Självupplevd kognitiv förändring hos patienter vid minnesmottagningar. Marie Eckerström, psykolog vid Minnesmottagningen i Mölndal

13.50 – 14.20 Fika

14.20 – 15.00 Kognitiv svikt efter intensivvård. Johan A. Malmgren, Specialistläkare inom Intensivvård, Anestesi & Traumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Plats:
Sal Tor Bjurström, A2054, Medicinaregatan 3B, Göteborg

Anmälan till Petronella Kettunen på petronella.kettunen@neuro.gu.se, senast den 2a oktober.