”Hur ska vi handlägga kognitiv svikt i Sverige 2018?” – 5e konferensen i Kognitiv Medicin 30/11 Stockholm

Den 30 november är det dags för SFKs 5e konferens som denna gång handlar om hur vi handlägger kognitiv svikt i allmänhet och misstänkt demens i synnerhet. Den vänder sig till alla som arbetar på specialistmottagningar runtom i Sverige med utredning av kognition och demens och syftar till diskutera hur vi gör idag runtom i Sverige och hur vi vill ha det framöver.

Ta chansen att träffa kollegor från runtom i Sverige som arbetar med denna typ av frågeställningar, diskutera praktiska frågor, delta i workshop och lyssna på en spännande inspirationsföreläsning!

Schema:

Tid Ämne Deltagare
09:00 – 09:30 Frukost, registrering mingel SFK
09:30 – 10:00 Introduktion av konferensen och dagen Anders Wallin, Beata Terzis, Ann-Marie Liljeroth, Jens Berggren, Bjarne Sundberg
10:00 – 11:00 Inspirationsföreläsning: Helhetssyn vid handläggning av personer med kognitiv nedsättning. Erfarenheter från Paris. Bénédicte Defontaines från The Alois Network, Paris
11:10 – 12:30 Hur jobbar vi runtom i landet idag? Presentation av dagsläget, workshop och diskussion. Workshop
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:00 Hur påverkar de nya nationella riktlinjerna och den nya demensstrategin vårt sätt att arbeta? Socialstyrelsen genom

Stefan Brené

14:10 – 15:15 Viktiga frågeställningar vid handläggning av kognitiv svikt. Vad är kliniskt relevant? Workshop forts
15:15 – 15:45 Em Fika och mingel
15:45 – 17:00 Paneldiskussion och sammanfattning av workshop: Hur ska vi göra framöver? Anders Wallin, Beata Terzis, Ann-Marie Liljeroth, Jens Berggren, Bénédicte Defontaines

Plats: Svea Konferens & Matsal, Holländargatan 10, Stockholm Karta
För priser och anmälan klicka HÄR
OBS Platserna är begränsade!
Ladda ner Schema: Schema 5e konferensen
Ladda ner infoblad: Infoblad 5e konferensen