Elin Pettersson får SFKs stipendium 2017!

Stipendiet 2017 tilldelas Elin Pettersson Leg. Arbetsterapeut för sin doktorsavhandling med titeln: Vardags- och eHälsa-teknologier använda av äldre personer med kognitiva nedsättningar: Fokus på prediktion och utveckling av eHälsa-interventioner

Motiveringen lyder: Då eHälsa ska lanseras på bred front i Sverige är det av yttersta vikt att undersöka hur äldre personer med kognitiv svikt kan ta till sig den typen av teknik. Detta projekt gagnar således en stor grupp i vårt samhälle som annars riskerar att hamna utanför och SFK bedömer projektet som mycket viktigt.

Vi gratulerar Elin Pettersson till stipendiet!