Nytt år och nya möjligheter

Ett nytt år har börjat och med det nya spännande möjligheter! SFK ser tillbaka på ett bra 2017 och blickar nu framåt mot ett spännande 2018!

Ändringar i styrelsen

Årsmötet för SFK är nu avklarat och mer information kring detta hittar ni medlemmar i medlemsbrevet som kommer ut i slutet på denna månad. Det sker ett par förändringar i styrelsen där Solveig Brändström väljer att kliva ner efter många års gediget engagemang för SFK! Dock kommer hon fortsatt vara inblandad i vissa delar av föreningen och vi är mycket glada och tacksamma för det arbete hon har lagt ner!
Vi passar också på att hälsa specialistläkaren Maria Landqvist Waldö välkommen som ledamot i styrelsen och ser fram emot ett bra arbete tillsammans!

2017

2017 bjöd på femte nationella konferensen i kognitiv medicin. Drygt 60 personer från 25 specialistmottagningar deltog i konferensen som gick av stapeln 30 nov, Svea Konferens, Stockholm. Frågeställning för dagen var ”Hur ska vi handlägga kognitiv svikt i Sverige 2018” och detta avhandlades genom två workshops och två föreläsningar med bland annat Bénédicte Défontaines från The alois network i Frankrike och Stefan Brené från Socialstyrelsen. Det hela avslutades med en paneldiskussion där frågan om en specialistordning kring kognitiv medicin lyftes igen vilket är något som SFK försöker arbeta för! 

Göteborgsbaserade Centrum för Kognitiv Medicin (CKM) anordnade den 4 oktober ett seminarium om självupplevde kognitiv förändring i CKMs regi. Marie Eckerström talade om självupplevde kognitiv förändring hos personer som söker hjälp på minnesmottagningar och Johan Malmgren om kognitiv svikt efter intensivvård. 

2018

Nu i mars har vår första strategikurs ägt rum vilket var mycket uppskattat!

Till hösten kommer det arrangeras ännu en konferens och planeringen för detta är i full gång. Mer information kommer här framöver.

I december kom de nya nationella riktlinjerna för demens från socialstyrelsen och arbetet med de regionala vårdprogrammen runtom i landet kommer nu börja. SFK kommer att bevaka detta och säkerligen kunna vara med på ett hörn runtom.

Fler spännande utbildningar och referat från olika konferenser kommer upp här på hemsidan så håll utkik!