Grattis till SFKs stipendiat Sarah Wallcook!

Sarah Wallcook (Fotograf: Charlotta Ryd)

Vi vill gratulera årets SFK-stipendiat Leg. Arbetsterapeut Sarah Wallcook! Sarah är doktorand vid Sektionen för arbetsterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet.  Sarah Wallcooks avhandling fokuserar på äldre personer med neurokognitiv sjukdom och deras förutsättningar för användning av teknik i vardagen. Sarah har nu erhållit SFKs stipendium på 10.000 kr för att arbeta vidare med detta projekt.