Avtackning av Ann-Christine Tysén Bäckström

Vi har nyligen avtackat Ann-Christine Tysén Bäckström som under flera år varit sekreterare i styrelsen. Styrelsemedlemmen Bjarne Sundberg  överlämnade blommor och en bok till Ann-Christine. Vi tackar för ett fantastiskt arbete under dessa år! Lycka till i framtiden, Ann-Christine!

Ann-Christine Tysén Bäckström (till vänster) på arbetet med en kollega. Fotograf: Bjarne Sundberg