Kognitiv Medicin inom pediatriken!

I en debattartikel i Läkartidningen 2017;114:EMS3 debatterar

Christopher Gillberg genomförde förra året en mycket uppskattad föreläsning på den fjärde konferensen för kognitiv medicin och kognitiv pediatrik är bara ett av raden många områden där kognitiv medicin får en allt större betydelse!

Debattrtikeln från Elisabeth Fernell och Christopher Gillberg som handlar om ESSENCE-team går att läsa i sin helhet här.