Strategikurs 1 september – Adekvat bemötande vid tidig kognitiv svikt

Den 1 september är det dags för årets strategikurs. Den hålls i Grillska huset i Stockholm och årets tema är: Adekvat bemötande vid tidig kognitiv svikt. Ett ämne som är ständigt aktuellt då vi vet att bemötande av personer med kognitiv svikt är väldigt varierande. Mer information kommer inom kort!