Nu går det att anmäla sig till 12:e nationella konferensen i kognitiv medicin

Svensk förening för Kognitiv Medicin www.kognitivmedicin.se anordnar den 12:e nationella konferensen i kognitiv medicin fredagen den 22a november 2024 på Wallenbergs konferenscentrum, Göteborg. Tanken är att ge en försmak av innehållet i andra upplagan av läroboken i kognitiv medicin (beräknas finnas i tryck 2025) samt att fira föreningens 25-år som kunskapsspridare av ämnet kognitiv medicin. Det gör vi genom att samla experter från akademi och hälsa-/sjukvård och deltagare från alla dicipliner till en spännande dag på temat:

Kognitiva funktioners evolutionära och cerebrala bakgrund och hur de påverkas vid psykiska sjukdomar. Moderatorer: Petronella Kettunen och Anders Wallin, Göteborg universitet

Kognition utgörs av processer som möjliggör tänkande och upplevelser. Diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, behandlar sex kognitiva domäner: uppmärksamhet, minne/inlärning, perception, språk, exekutiv funktion och social kognition. Dessa funktioner, som uppkommer genom nätverkssamverkan mellan kortikala och subkortikala regioner, har mejslats fram av evolutionen. De kognitiva funktionerna måste vara intakta för att man skall kunna leva ett normalt vardagsliv med arbete och sociala relationer. Nedsatta funktioner kan göra det svårt att t.ex. planera sin dag, odla sina intressen, utföra sina uppgifter i arbetslivet, umgås med andra och hålla ordning. En rad vanliga psykiska sjukdomar har kognitiv nedsättning som en viktig men inte alltid identifierad komponent, såsom affektiva sjukdomar och schizofreni. De kognitiva symptomen har en negativ inverkan på funktionsförmåga och leder ofta till en försämrad prognos. Komplexa syndrom, t.ex. utmattningssyndrom, är tillstånd som kännetecknas av olika former av besvär utan påvisbar orsak, även om stress antas spela roll vid en del av dem. Inte sällan har det visat sig att den kognitiva nedsättningen spelar den avgörande roll för funktionsnedsättningen. Överlappande symptom vid psykiska och neurodegenerativa utgör en klinisk diagnostisk utmaning. En systematisk kartläggning av kognitiva funktioner utgör en viktig del i utredning, diagnostik och behandling av dessa sjukdomar.

Sammanfattningsvis kommer att under denna dag presentera och diskutera hur kognitiva funktioner uppkommer, yttrar sig och hur de påverkas av psykiska sjukdomar samt  hur vi bör ta hänsyn till kognitiv kapacitet vid diagnostik och behandling.

 Preliminärt program

Tider Föredragstitel Föredragshållare
09:30-10:00 Registrering  
10:00-10:15 Inledning och presentation av Svensk Förening för Kognitiv Medicin Doc Petronella Kettunen, PhD, Göteborgs universitet Prof Anders Wallin MD PhD, Göteborgs universitet
10:15-11:15 Kogntiva funktioner ur evolutionär synvinkel Prof Peter Gärdenfors PhD, Lunds universitet
11:15-11:30 Fikapaus  
11:30-12:30 Kognition (och dess beståndsdelar) i relation till hjärnans nätverk Prof Lars Nyberg PhD, Umeå universitet
12.30-13:30 Gemensam lunch  
13:30-14:00 Depression, ångest, apati ur kognitiv synvinkel Med dr Maurits Johansson MD, Lunds universitet
14:00-14:30 Schizofreni som kognitiv sjukdom Doc Alexander Fritzell Santillo MD, PhD, Lunds univ.
14:30-15:00 Kognitiva besvär vid långvarig stress, smärta och svår trötthet Prof Peter Währborg MD, PhD, Göteborgs universitet
15:00-15:30 Fikapaus  
15:30-16:15 Kognitiv testning – en praktisk vägledning Universitetslektor Marie Eckerström PhD, Göteborgs universitet
16:15-17:00 Sammanfattning och framtidsutsikter. Paneldiskussion Moderatorer och föredragshållare
17:00-19:00 Svensk Förening för Kognitiv Medicin 25 år – mingel Doc Petronella Kettunen

Anmälan: Anmälan sker genom betalning till föreningens BG (5405-5132) eller Swish (1234371407) där du anger namn, mailadress, arbetsplats och ev. specialkost. Önskas faktura så mailas samma uppgifter samt fakturaadress till lovisa@bikab.net

Sista anmälningsdag: 2024-11-15

Deltagaravgift: 1.500:- inkl. lunch och fika för medlemmar i SFK. 1.800:- inkl. lunch och fika för icke-medlemmar i SFK