Välkomna till 12e konferensen i kognitiv medicin!

Svensk förening för Kognitiv Medicin www.kognitivmedicin.se anordnar den 12:e nationella konferensen i kognitiv medicin fredagen den 22 nov 2024. Plats är på Medicinareberget i Göteborg. Tanken är att ge en försmak av en del av innehållet i andra upplagan av lärobok i kognitiv medicin (beräknas finnas i tryck 2025). Arbetstiteln är ”Hur kognitiva funktioner påverkas vid psykiska sjukdomar”  

Information om anmälan och konferensavgift kommer att läggas upp under sommaren!

Preliminärt program:

Tider

Föredragstitel

Föredragshållare

09:30-10:00

Deltagare anländer

 

10:00-10:15

Inledning och presentation av Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Prof Anders Wallin MD PhD

10:15-11:15

Kognition (och dess beståndsdelar) i relation ur evolutionär synvinkel

Prof Peter Gärdenfors PhD

11:15-11:30

Paus

 

11:30-12:30

Kognition (och dess beståndsdelar) i relation till hjärnans nätverk

Prof Lars Nyberg PhD

12.30-13:30

Lunch

 

13:30-14:15

Kognitiv testning – en praktisk vägledning

Universitetslektor Marie Eckerström PhD

14:15-14:45

Depression, ångest, apati ur kognitiv synvinkel

Med dr. Maurits Johansson MD

14:45-15:15

Schizofreni som kogmitiv sjukdom  

Doc Alexander Fritzell Santillo MD, PhD

15:15-15:45

Paus

 

15:45-16:15

Kognitiva besvär vid långvarig stress, smärta och svår trötthet

Prof Peter Währborg MD, PhD

16:15-17:00

Sammanfattning och framtidsutsikter. Paneldiskussion

 

17:00-19:00

Svensk Förening för Kognitiv Medicin 25 år – mingel