Nu har den andra gruppen läkare certifierats i kognitiv medicin!

I december certifierades den andra gruppen läkare i ämnet kognitiv medicin. De som erhöll denna certifiering var:

Elisabet Londos, VE Minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Simona Petrovici, Minnesenheten, Karlskrona

Sophia Rudehill, Sabbatsbergsgeriatriken, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm

Henrik Östlund, VE minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus, Malmö