Är det dags att se över MMSE som screeningverktyg för kognitiv nedsättning?

Svensk Förening för Kognitiv Medicin inbjuder i samarbete med Svenskt Demenscentrum kollegor från Sverige, Norge och Danmark och representanter från Socialstyrelsen till ett seminarium om screening av kognitiv nedsättning av patienter i hälso- och sjukvården. Vilken plats har MMSE? Finns det andra lämpliga metoder? Domänorientering eller summapoäng? Hur skall man gå till väga för att följa ett förlopp? Vilken roll spelar digital screening? Hur undersöks personer med begränsade kunskaper i svenska språket?

Mötet äger rum torsdagen den 10 februari 2022 kl 13:00 -16:00 och är virtuellt. Intresseanmälan görs till wilhelmina.hoffman@demenscentrum.se. Möteslänk skickas ut några dagar före mötet. Nedan finner ni det preliminära programmet.

Välkomna!

Anders Wallin                                                         Wilhelmina Hoffman

Svensk Förening för Kognitiv Medicin                    Svenskt Demenscentrum

 Preliminiärt program. Tid för diskussion vid varje programpunkt och i slutet av dagen.

Tid

Programpunkter

13:00-13:30

Presentation av dagens program Wilhelmina Hoffman

Introduktion om kognitiv medicin och kognitiv screening Anders Wallin

                          Moderatorer: Petronella Kettunen, Anders Wallin

13:30-13:50

Svenska kliniska erfarenheter av MMSE och andra kognitiva screeninginstrument Representant från Malmö-Lund eller Anders Wallin; Petronella Kettunen

13:50-14:05

Hur går man till väga för att undersöka personer med begränsade kunskaper i svenska språket? Representant från Malmö-Lund

14:05-14:20

Socialstyrelsens syn Representant från Socialstyrelsen

14:20-14:30

PAUS

14:30-14:50

Norskt perspektiv med bl.a. The Montreal Cognitive Assessment Jørgen Wagle och Thale Kinne Rønqvist

14:50-15:20

Danskt perspektiv med bl.a. Brief Assessment of Impaired Cognition Kasper Jørgensen

15:20-15:40

Digital screening Mindmore och Geras Solution

15:40-16:00

Diskussion och sammanfattning Wilhelmina Hoffman, Petronella Kettunen