Screening av misstänkt kognitiv nedsättning – hur ska man gå till väga?

Den 22a november arrangerar vi ännu ett seminarium om screening av kognitiv nedsättning tillsammans med Svenskt Demenscentrum.

Seminariet sänds via webben och mer information finns här: https://demenscentrum.se/kognition_konferens22

 

Datum: 22 November 2022
 
Tid: 13:00 – 16:15
 
Plats: Online/Internet
 
Arrangör: Svensk Förening för Kognitiv Medicin & Svenskt Demenscentrum