Neuropsykolog Aron Sjöberg blir ny medlem i SFKs styrelse

Vi har under våren fått ett tillskott i styrelsen av psykolog Aron Sjöberg som kommer att delta i föreningens arbete som adjungerad styrelsemedlem. Aron har som SFK-medlem dessutom varit en flitig deltagare i tidigare konferenser och anlitad som föreläsare på en tidigare kurs i kognitiv medicin, och är därför väl insatt i föreningens arbete. Vi har bett Aron att presentera sig och de frågor som han vill driva som styrelsemedlem i Svensk Förening för Kognitiv Medicin framöver.

”Jag arbetar som klinisk neuropsykolog på Gotland (Sveriges minsta sjukvårdsregion). Jag har en delad tjänst där jag dels arbetar på en kognitiv mottagning (med utredning av personer med konstaterade eller misstänkta kognitiva sjukdomar som t.ex. Alzheimers sjukdom) och dels inom en rehabiliteringsmedicinsk verksamhet (med utredning och behandling av personer med olika typer av förvärvade hjärnskador och neurologiska sjukdomar). För båda dessa målgrupper är kognitiva bedömningar jätteviktigt, både när det gäller diagnostik och behandling.

Jag brinner för kognitiv medicin och tycker att psykologer ofta är en underutnyttjad profession inom detta område. Kognitiva sjukdomar är en av våra största välfärdsutmaningar och psykologer har en viktig roll både när det gäller bedömning och behandling av kognitiva funktionsnedsättningar utifrån professionens gedigna kunskap om psykologi, kognition och psykometri. Jag önskar att fler psykologer skulle se detta som viktiga arbetsuppgifter, även om man primärt inte ser sig som neuropsykolog!”