SFK:s Stipendium 2016 tilldelas…

SFK:s stipendium för 2016 har i år tilldelats
Charlotta Ryd, Leg. Abetsterapeut/Doktorand,
Sektionen för arbetsterapi, NVS, Karolinska Institutet.

Stipendiet ges för projektet:

Dagliga aktiviteter i ett föränderligt tekniklandskap – erfarenheter och behov av stöd bland äldre personer med eller utan kognitiv funktionsnedsättning”

och är på 10 000kr

SFK säger stort GRATTIS till Charlotta Ryd!