Tack för 2016! Nu blickar vi framåt!

Stort tack till alla medlemmar och deltagare som under 2016 gjort att Svensk Förening för Kognitiv Medicin vuxit ännu mer!

Under 2016 höll vi den nionde nationella strategikursen i Stockholm och ämnet var ”Prevention, utredning och teambuilding för upptäckt av tidig kognitiv nedsättning” med bland annat Mia Kivipelto och Louise Nygård. Kursen var mycket uppskattad av de ca 50 deltagare som var på plats.

Mot slutet av året anordnades även den fjärde nationella konferensen i kognitiv medicin i Göteborg och temat denna gång var ADHD/autismtillstånd. Även denna konferens var välbesökt och bland annat Christopher Gillberg och Taina Lehtonen föreläste kring hur den kognitiva påverkan kan se ut vid dessa tillstånd.

Vi har även delat ut ett stipendium detta år och det gick till Charlotta Ryd som är Leg. Arbetsterapeut och kommer att bidra till färdigställandet av hennes projekt ”Dagliga aktiviteter i ett föränderligt tekniklandskap – erfarenheter och behov av stöd bland äldre personer med eller utan kognitiv funktionsnedsättning”. Vi säger stort grattis till Charlotta och önskar henne lycka till!

 2017 och framtiden!

När vi blickar framåt under 2017 så har vi ytterligare en spännande strategikurs i antågande. Den kommer att äga rum i Stockholm under första halvan av året och årets tema är ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv svikt” vilket är ett ständigt aktuellt ämne! Mer information kring den kommer inom kort.

Det kommer även att genomföras en 5e konferens i kognitiv medicin mot slutet av året och denna gången kommer fokus att ligga på utredning av kognitiv svikt och hur vi arbetar rent praktiskt ute i landet på våra specialistmottagningar. Det kommer att bli en dag för kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte och vi kan lova att det blir mycket nyttig information och inspiration för alla er som utreder kognitiv svikt i vardagen! Så höll ögonen öppna här så kommer mer information inom kort!

Mellan dessa konferenser pågår deltagande och föreläsningar kring kognitiv medicin med målet att sprida kunskapen ännu mer i vårt samhälle! Vill du vara med och påverka så tveka inte att bli medlem i föreningen. Gå in via menyn här uppe och anmäl dig!