Stort intresse för hur man skall gå tillväga för screening av misstänkt kognitiv nedsättning

Svensk Förening för Kognitiv Medicins tionde nationella konferens som genomfördes tillsammans med Svenskt Demenscentrum den 22e november 2022 lockade ca 450 virtuella deltagare. Efter inledande översikter om kognitiv medicin och grundläggande testmetodik gavs nyanserade presentationer av hur man skall använda och tolka resultaten av Mini-Mental State Examination (MMSE) och Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Dessa följdes av praktiska genomgångar av Minnesscreening med 5×3, Kognitiva screeningbatteriet (KSB) och Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) för undersökning av utlandsfödda. En slutsats som kan dras efter mötet är att kvalificerad kognitiv screening inriktad på olika kognitiva funktioner vinner terräng och att behovet av kunskapsspridning inom området är stort.