SVT Fråga doktorn med tema kognitiv sjukdom

Allsidig information mår vi bra av 

I SVT-programmet Fråga doktorn 14 feb 2022 presenterade överläkare Moa Wibom och en patientföreträdare på ett varsamt sätt vad det innebär att leva med Alzheimers sjukdom och andra liknande kognitiva sjukdomar. De ofta långdragna förloppen från begynnande vävnadsförändringar utan symptom, följt av initialt förhållandevis lindriga besvär, som mycket väl kan innebära möjligheter till ett meningsfullt liv under många år, till mer uttalade svårigheter, redogjordes för på ett pedagogiskt vis. Att sjukdomarna inbegriper påverkan på olika processer för informationshantering såsom uppmärksamhet, planering, minne, språk, rumsuppfattning och social förståelse tydliggjordes också. De vittomspännande variationerna i hur information hanteras måste specifikt beaktas när sjukdomarna diagnostiseras och för att kunna leva ett gott vardagsliv.   

Professor Bengt Winblad delgav oss nyheten att läkemedlet Aducanumab har godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten för behandling av Alzheimers sjukdom. I de genomförda studierna påvisades att medlet minskade halten av amyloida plack, som många anser vara den essentiella faktorn bakom uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Bengt Winblad menade att Aducanumab snart också kommer att vara tillgängligt hos oss i Europa. Det kan mycket väl bli på det sättet, men i nuläget hade det varit mer balanserat att tillägga att den europeiska läkemedelsmyndigheten valde att inte godkänna preparatet, eftersom studierna inte visat tydliga effekter på symtombilden. I det amerikansk beslutet fanns också krav på uppföljningsstudier av samma anledning. Att myndigheter i USA och Europa valde olika vägar betyder att läget är oklart.

Fråga doktorn når en stor publik och Alzheimers sjukdom är ett gissel som vi på olika vis försöker attackera. Bengt Winblad gör stora insatser för att det skall lyckas.  Men när det gäller nyheter om sjukdomsbromsande behandling är det viktig att hela bilden presenteras precis som när Moa Wibom redogör för hur sjukdomen yttrar sig. Om det inte blir som vi hoppas avseende nya behandlingskandidater, skapas lätt misströstan och fältet riskerar att få dåligt rykte.  

/Professor Anders Wallin

Här kan du se programmet: https://www.svtplay.se/video/34219042/fraga-doktorn/fraga-doktorn-sasong-29-avsnitt-5