Välkommen att söka SFKs stipendium i kognitiv medicin 2022!

 

Vi vänder oss till dig som är påhittig, arbetar i sjulvården och vill bidra till kunskapsutvecklingen inom kognitiv medicin. Du har möjlighet att söka Svensk Förening för Kognitiv Medicins (SFKs) stipendium för 2022. Vi vet att tidigare stipendier haft praktisk betydelse för många med idéer och lett till positiva förändringar för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Exempelvis användes ett av stipendierna till ett musikprojekt som i år presenterades på SFKs årliga nationella konferens. Skicka in din ansökan! Den kan vara början på något större även för din egen utveckling.

SFKs stipendium ges till personer eller grupper som är medlemmar i SFK och under 2022 vill vara med och utveckla och förbättra kognitionsmedicinsk inriktad vård. Stipendiet vänder sig till person eller grupper som kan bidra med idé, eller utveckla arbetsmodell för att nå uppsatt målsättningen. Det kan också röra sig om ekonomisk stöttning till t ex studiebesök eller seminarium för att stimulera personal till större delaktighet till olika projekt för att nå målet med en förbättrad kognitionsmedicinsk inriktad vård. Stipendiet kan sökas av medlemmar i SFK som erlagt sin medlemsavgift för 2022. 

Stipendiebeloppet är på 10 000 kr

Ansökningsdokument (högst tre sidor):


1. Kort beskrivning av bakgrund, syfte, metod, och projektets preliminära resultat


2. Beskrivning på vilket sätt projektet kommer att utveckla den kognitiva vården gärna med konkreta exempel.


3. Brev, artikel, eller annan referens från en utomstående (patient, anhörig, journalist eller annan) som styrker projektets giltighet.


4. Redovisning för projektet när det är färdigt i samband med SFKs årsmöte eller skriftligt på SFK hemsida.

Vid nomineringsförfarandet erfordras en halv A4 sida där det framgår vem eller vilken grupp eller enhet som nominering gäller samt en motivering.

Sista ansökningsdag 25e januari 2022

Skicka ansökan/nomineringen till bjarne.sundberg@kognitivmedicin.se

Vid frågor kontakta Bjarne Sundberg på 0708-89 32 76

Bedömningsgruppen består av SFK:s styrelse. Styrelsens beslut går inte att överklaga.

Välkommen med er ansökan eller nominering om ekonomiskt stöd!

SFKs styrelse