Välkommen till tvärmedicinskt möte: Småkärlssjuka, stroke och kognition i klinisk vardag

Småkärlssjuka, stroke och kognition i klinisk vardag

Medicinkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad, CSK, i samarbete med SFK, Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Kognitiv nedsättning vid olika vanliga sjukdomstillstånd- hur drabbar det våra allt yngre patienter i vårt komplexa digitaliserade samhälle? Hur kan vi lindra, behandla eller förebygga kognitiva komplikationer? Hur kan vi samverka?

Målgrupp: Läkare inom offentlig och privat vård i Södra sjukvårdsregionen samt medlemmar i Svensk Förening för Kognitiv Medicin

När: 12 september 2024, kl 9.30-16.00

Var: Kulturkvarteret, Kristianstad

Deltagaravgift inkl fika och lunch: 800 kr sätts in på CSK Bg: 512-6552, Ansvarsnummer Minnesmottagningen 72104 samt ange namn

Anmälan senast den 15 augusti till Eva Reisch-Levin Minnesmottagningen: eva.levin1@skane.se, ange namn, arbetsplats, ort, behov av specialkost, allergier

Frågor: kontakta Ann-Marie Liljeroth, Minnesmottagningen tel 0708-617765, eller ann-marie.liljeroth@skane.se