Svensk Förening för Kognitiv Medicins 6:e nationella konferens handlar om exekutiv funktionsnedsättning

Kognitiv medicin – fokus på exekutiv funktionsnedsättning

Exekutiva störningar har betydande hälsoeffekter men är svåra att upptäcka och vad gör man för att behandla dem?Den6:e nationella konferensen i kognitiv medicin i Svensk Förening för Kognitiv Medicins regi har exekutiva funktionsstörningar som tema. Under konferensen kommer att klargöras vad samlingstermen exekutiv funktion/funktionsnedsättning avser, vilka hjärnregioner/system som är engagerade och vilka konsekvenser nedsättningarna har för den enskilde individen. Hur man diagnostiserar och mäter nedsättningarna kommer också att presenteras.  Sjukdomar där exekutiv funktionsnedsättning är framträdande såsom stressrelaterade störningar och cerebrovaskulär sjukdom kommer att belysas liksom hur man går tillväga för att förhindra och motverka nedsättningarna.

OBS ÄNDRING I PROGRAMMET! SE NEDAN!

Ladda ner informationsblad och fullständigt schema här: SFK 6e konferensen info

Tid: 29 november 2018, 09:30 – 16:30
Plats:
Föreläsningssal IVAN ÖSTHOLM 1737, Medicinaregatan 13, 413 90 Göteborg
Kostnad:  1600kr för medlemmar. 2300kr för icke medlemmar
Anmälan till:
  bjarne.sundberg@hotmail.com

Strategikurs 8 april – Prevention, utredning och teambuilding för upptäckt av tidig kognitiv nedsättning

Ny spännande kurs!

Nu är det dags för ytterligare en spännande utbildningsdag och denna gång på temat ”Prevention, utredning och teambuilding för upptäckt av tidig kognitiv nedsättning”

Föreläsare denna gång:

Miia Kivipelto
Professor vid Karolinska Universitetskliniken Huddinge, Minnesmottagningen M51
Louise Nygård
Professor i arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NV
Rauni Ringberg
Arbetsterapeut,  Minnesmottagningen Nyköpings Lasarett

Tid: 8/4 09:00 – 16:30
Plats: Grillska Huset, Gamla stan Stockholm
Kursavgift för medlemmar 2000 kr vid anmälan senast 4 mars,
för icke medlemmar är avgiften 2 900 kr.
Från 5 mars förhöjd avgift till 3 500 kr.
Måltider ingår i kursavgiften.

För anmälan maila: Bjarne.Sundberg@kognitivmedicin.se

Klicka på bilderna nedan för detaljerat program!

 00020001