Konferensen ”Kognitiva (bi-) effekter av medicinsk behandling” kommer att ske digitalt

Vår nästa konferens, Kognitiva (bi-) effekter av medicinsk behandling, som sker den 4e december, kommer att hållas helt digitalt och det kommer inte att vara möjligt att delta på plats i Göteborg denna gång. Aktuellt schema finns nedan och anmälan sker fram till den 25e november via följande länk: https://tinyurl.com/yyutztvu

Ladda ner schema och sammanfattningar av föreläsningarna: Program för 8 Nat Konf Kog Med 4 dec 2020

 Tid

 Programpunkter och innehåll 

10:00-10:20

Introduktion om kognitiv medicin och dagens program

Anders Wallin, Petronella Kettunen; Per Johansson (gästmoderator)

10:20-11:00

Signalämnen, farmaka och kognitiv funktion

Elias Eriksson, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs universitet 

11:05-11:40

Apati och dess relation till depression

Maurits Johansson, Enheten för kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus

11:45-12:15

Epilepsibehandlingens effekter

Mia von Euler, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

12:15-12:30

Diskussion

Per M Johansson, Enheten för kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus

12:30-13:30

Lunchpaus

13:40-14:20

Om antikolinerg belastning – läkemedels potentiella negativa inverkan på kognition

Tanja Rube och Per Johansson, Enheten för kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus

14:25-15:00

Kognitiva effekter av elbehandling

Robert Sigström, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs universitet

15:00-15:30

Paus

15:30-16:00

Kognitiva effekter av strålbehandling och cytostatikabehandling mot cancer

Erik Fernström, Avdelningen för Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

16:05-16:30

Behandlande kommunikation

Moa Wibom, Enheten för kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus

16:30-16:45

Sammanfattning, diskussion
Per Johansson, Moa Wibom

Kognitiv medicin på …

Insikt psykiatri i regi av Lundbeck handlade i år om kognition och återhämtning. Kunskapsläget belystes. Vad vet vi idag och vad saknar vi kunskaper om? Plats: Oscarsteatern, Stockholm. Tid: 21 oktober 2020.

Inledningsvis redogjorde Anders Tingström för intressanta djurexperimentella studier för att återuppväcka den unga hjärnans plasticitetpotential och för signalvägar som antidepressiva läkemedel kan använda i plasticitetbefrämjande syfte, t.ex. via brain-derived neurotrophic factor.

Catherine Harmer gav oss insikter i negativt färgade informationshantering i tidiga faser av depression och Åsa Hammar uppmärksammade arbetshindrande kognitiva restsymtom sent i depressionsförloppet.

I gränslandet mellan depression och kognitiv svikt gav undertecknad en översikt över det multidimensionella apatibegreppet som enligt de senaste vetenskapliga rapporterna består av ökad känslighet (emotionell komponent), nedsatt planeringsfunktion (kognitiv komponent) och nedsättning av målinriktade handlingar (beteendemässig komponent/kognitiv exekutiv komponent) Det gäller att tydliggöra vilken eller vilka komponenter man syftar på när man arbetar med begreppet. Det framgick också apati inte är liktydigt med depression och att syndromet är vanligt vid neurodegenerativa och vaskulära sjukdomar.

Lars Rönnbäck redogjorde därefter för hjärntrötthet efter stroke och trauma. Termen, menar han, är missvisande eftersom det inte rör sig om trötthet som man inte kan sova sig fri från. Istället är det mental långsamhet, koncentrationssvårigheter och exekutiv funktionsnedsättning som är karaktäristiskt. Fenomenet kan uppfattas som en apatiekvivalent.  Birgitta Johansson presenterade hur man går tillväga för att undersöka patienter med ”mental trötthet”. Olika instrument som är användbara nämndes. Mer information om instrumenten finns på www.brainfatigue.se. Nedsatt arbetsminne har koppling till exekutiv funktionsnedsättning och uppfattas ibland som en variant exekutiv dysfunktion.

Torkel Klingberg vägledde oss genom arbetsminnet kunskapshistoria där forskarna Karl Pribham och Patricia Goldman-Rakic haft avgörande betydelse. Torkel Klingberg presenterade också en träningsmetod för arbetsminnet som han har utvecklat.

Det känns glädjande och betydelsefullt att kognitiv medicin tar plats på scenen! 

 

/Anders Wallin, ordförande i Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Schema och sammanfattningar till konferensen ”Kognitiva (bi-) effekter av medicinsk behandling”

Här är schemat för konferensen ”Kognitiva (bi-) effekter av medicinsk behandling” den 4e december 2020. Delta på plats i Göteborg eller via webben.

Anmäl dig här senast den 25e november: https://tinyurl.com/yyutztvu

Ladda ner programmet och sammanfattningar av föreläsningarna här: Program för 8e Nat Konf Kog Med 4 dec 2020

Anmälan till den 8e konferensen i kognitiv medicin

Välkomna till den 8e konferensen i kognitiv medicin arrangerat av Svensk Förening för Kognitiv Medicin den 4 december 2020. Det går att delta i mötet på plats på Medicinaregatan i Göteborg, eller via webben. Mötet är kostnadsfritt att delta i.

Anmäl er till mötet i det här formuläret: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXtShLEqPmmuCpCYHHRTrZigKoeJqtIwqvSRcUkev3zp4_rA/viewform?usp=sf_link

Schema för konferensen: http://kognitivmedicin.se/nu-presenterar-vi-det-preliminara-schemat-for-den-8e-konferensen-i-kognitiv-medicin/

Sista anmälningsdag är den 25e november

Doktorandkurs om minne och inlärning

Är du doktorand och vill lära dig mer om minnet? Kursen Minne och Inlärning på Göteborgs universitet har sista anmälningsdag i morgon den 21a oktober. Anmäl er här: https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=SN00016

 

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap av området minne och inlärning. Innehållet sträcker sig från experimentell preklinisk forskning till humana studier och användingen av kliniska minnestester. Sjukdomar och skador på minnessystemen kommer även att läras ut.

Kursens innehåll:

  • Introduktion till minne och inlärning
  • Molekylära och cellulära mekanismer för minne
  • Beteendetester för minnesstudier i gnagare och andra djurmodeller
  • Socialt minne
  • Inlärning och minne i neurala nätverk
  • Studier av mänskligt minne och inlärning, inkl utveckling av minnesfunktioner
  • Sjukdomar och skador som påverkar minne och inlärning
  • Djurmodeller för neurodegenerativa sjukdomar
  • Genetiska grunder till neurodegenerativa sjukdomar
  • Kliniska minnestester

Kursen består av föreläsningar, demonstrationer och litteraturseminarier. Kursen avslutas med en muntlig presentation av en fördjupningsuppgift.

Välkomna med ansökningar eller nomineringar till SFKs stipendium 2021

SFKs stipendium ges till personer eller grupper som är medlemmar i SFK och under 2021 vill vara med och utveckla och förbättra kognitionsmedicinsk inriktad vård.

Stipendiebeloppet är på 10 000 kr

Stipendiet vänder sig till person eller grupper som kan bidra med idé, eller utveckla arbetsmodell för att nå uppsatt målsättningen. Det kan också röra sig om ekonomisk stöttning till t ex studiebesök eller seminarium för att stimulera personal till större delaktighet till olika projekt för att nå målet med en förbättrad kognitionsmedicinsk inriktad vård.

Sista ansökningsdag 15 november 2020

Stipendiet kan sökas av medlemmar i SFK som erlagt sin medlemsavgift för 2020.  OBS, ansökan kan enbart ske via e-post till SFK.  se nedan. Ansökan eller nomineringen skall vara SFK tillhanda senast den 15 november 2020. Juryn består av SFK:s styrelse. Styrelsens beslut går inte att överklaga. Utdelning av stipendiet sker i samband med SFK:s årsmöte. Tid och plats meddelas senare.

Kriterier

Ansökan (högst tre sidor):
1. Kort beskrivning av bakgrund, syfte, metod, och projektets preliminära resultat 
2. Beskrivning på vilket sätt projektet kommer att utveckla den kognitiva vården gärna med konkreta exempel.
3. Brev, artikel, eller annan referens från en utomstående (patient, anhörig, journalist eller annan) som styrker projektets giltighet.
4. Redovisning för projektet när det är färdigt i samband med SFKs årsmöte eller skriftligt på SFK hemsida.

Vid nomineringsförfarandet erfordras en halv A4 sida där det framgår vem eller vilken grupp eller enhet som nominering gäller samt en motivering.

Välkommen med er ansökan eller nominering om ekonomiskt stöd.

Ansök/Nominera till bjarne.sundberg@kognitivmedicin.se

Vid frågor kontakta Bjarne Sundberg på 0708-89 32 76

 

Följ oss också gärna på Facebook

Moa Wibom berättar om livet på en minnesmottagning i ett nytt poddavsnitt

Moa Wibom, överläkare på kognitiva mottagningen på Ängelholms sjukhus och inbokad föreläsare på den åttonde konferensen i kognitiv medicin i december 2020, berättar om livet på en minnesmottagning i journalist Henrik Frenkels podd. 
 

Nu presenterar vi det preliminära schemat för den 8e konferensen i kognitiv medicin

Svensk Förening för Kognitiv Medicin (SFK) arrangerar den 4 december 2020 traditionsenligt sin nationella konferens. Mötesplatsen blir Konferenscentrum Wallenberg, på Medicinareberget ovanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Vi önskar er alla varmt välkomna till årets nationella konferens, där det liksom vid tidigare möten kommer att ges goda tillfällen till samspel mellan föredragshållare och auditorium.

Anmälan öppnar efter sommaren.

Krister Westerlund, ordförande i Alzheimerföreningen är avliden

Fotograf: Bjarne Sundberg

Med sin oförvägna framtoning var han en varm företrädare för patienter med Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. Med handlingskraft och humor underlättade han tillvaron inte bara för patienterna utan också deras anhöriga och vårdgivare. Vid återkommande tillfällen och alltid med frenesi betonade han den respektlöshet som termen demens signalerar. Inte minst tydliggjorde han bristen på kloka politiska beslut. Det avslöjas nu på ett brutalt sätt under den pågående pandemin. Vi minns Krister som en nyckelperson för upplysningsarbete om innebörden att leva med kognitiv sjukdom och de senaste forskningsrönen. Som person och diskussionsvillig deltagare i våra konferenser saknar vi honom. Bilden är tagen från vår senaste konferens i kognitiv medicin den 22a november 2019, på temat ” Att utreda kognitiva sjukdomar effektivt och med kvalité”.

Åttonde nationella konferensen i kognitiv medicin har fokus på kognitiva (bi-) effekter av medicinsk behandling

Svensk Förening för Kognitiv Medicin (SFK) arrangerar den 4 december 2020 traditionsenligt sin nationella konferens. Mötesplatsen blir Konferenscentrum Wallenberg, på Medicinareberget ovanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Årets tema är ”Kognitiva (bi-) effekter av medicinsk behandling” med medicine doktor, överläkare Per Johansson, Enheten för Kognitiv Medicin, Ängelholm som gästmoderator. Flera områden kommer att belysas där även adekvata behandlingar, som har getts på rimliga indikationer, potentiellt kan ge upphov till icke avsedda, och delvis förbisedda kognitiva konsekvenser.

Enligt det preliminära programmet inleds dagen med en översiktsföreläsning om signalsystem i hjärnan följt av en presentation av hur depressionsliknande symptom kan utgöra tidiga manifestationer av degenerativ hjärnsjukdom. Kognitionsmätning i läkemedelsstudier kommer också att presenteras.

Efter lunch redogör 2019 års SFK stipendiat för ett arbete kring mätning av kognitiv belastning till följd av läkemedel med antikolinerg effekt. Eftermiddagen. bjuder också på ECT, onkologisk behandling och behandling med hjärt-lungmaskin ur kognitionsmedicinsk synvinkel

Dagen avslutas med ett tankeväckande diskussion.

Vi önskar er alla varmt välkomna till årets nationella konferens, där det liksom vid tidigare möten kommer att ges goda tillfällen till samspel mellan föredragshållare och auditorium.

Programkommittén

Per Johansson, Petronella Kettunen och Anders Wallin