Är det dags att se över MMSE som screeningverktyg för kognitiv nedsättning?

Svensk Förening för Kognitiv Medicin inbjuder i samarbete med Svenskt Demenscentrum kollegor från Sverige, Norge och Danmark och representanter från Socialstyrelsen till ett seminarium om screening av kognitiv nedsättning av patienter i hälso- och sjukvården. Vilken plats har MMSE? Finns det andra lämpliga metoder? Domänorientering eller summapoäng? Hur skall man gå till väga för att följa ett förlopp? Vilken roll spelar digital screening? Hur undersöks personer med begränsade kunskaper i svenska språket?

Mötet äger rum torsdagen den 10 februari 2022 kl 13:00 -16:00 och är virtuellt. Intresseanmälan görs till wilhelmina.hoffman@demenscentrum.se. Möteslänk skickas ut några dagar före mötet. Nedan finner ni det preliminära programmet.

Välkomna!

Anders Wallin                                                         Wilhelmina Hoffman

Svensk Förening för Kognitiv Medicin                    Svenskt Demenscentrum

 Preliminiärt program. Tid för diskussion vid varje programpunkt och i slutet av dagen.

Tid

Programpunkter

13:00-13:20

Presentation av dagens program Wilhelmina Hoffman

Introduktion om kognitiv medicin och kognitiv screening Anders Wallin

                          Moderatorer: Petronella Kettunen och Anders Wallin

13:20-13:40

Svenska kliniska erfarenheter av MMSE och andra kognitiva screeninginstrument

Anders Wallin och Petronella Kettunen

13:40-14:00

Hur går man till väga för att undersöka personer med begränsade kunskaper i svenska språket? Rosita Torkpoor

14:00-14:15

Socialstyrelsens syn Frida Nobel

14:15-14:30

14:30-14:40

Diskussion Wilhelmina Hoffman

PAUS

14:40-15:00

Norskt perspektiv med bla MMSE-NR3 Jørgen Wagle och Thale Kinne Rønqvist

15:00-15:20

Danskt perspektiv med bl.a. Brief Assessment of Impaired Cognition Kasper Jørgensen

15:20-15:50

Digital screening Jens Berggren och Rickard Forsman

15:50-16:05

Diskussion och sammanfattning Wilhelmina Hoffman

Nu har den andra gruppen läkare certifierats i kognitiv medicin!

I december certifierades den andra gruppen läkare i ämnet kognitiv medicin. De som erhöll denna certifiering var:

Elisabet Londos, VE Minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Simona Petrovici, Minnesenheten, Karlskrona

Sophia Rudehill, Sabbatsbergsgeriatriken, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm

Henrik Östlund, VE minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Är det dags att se över MMSE som screeningverktyg för kognitiv nedsättning?

Svensk Förening för Kognitiv Medicin inbjuder i samarbete med Svenskt Demenscentrum kollegor från Sverige, Norge och Danmark och representanter från Socialstyrelsen till ett seminarium om screening av kognitiv nedsättning av patienter i hälso- och sjukvården. Vilken plats har MMSE? Finns det andra lämpliga metoder? Domänorientering eller summapoäng? Hur skall man gå tillväga för att följa ett förlopp? Vilken roll spelar digital screening? Hur undersöks personer med begränsade kunskaper i svenska språket?

Boka av 10 feb 2022 13:00 -16:00 redan nu. Mötet är virtuellt. Närmare upplysningar om programmet skickas ut senare.

Välkomna!

Anders Wallin, Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Wilhelmina Hoffman, Svenskt Demenscentrum

Förslag till ändringar av SFKs stadgar och inbjudan till årsmöte

Vi i styrelsen arbetar med att gå igenom föreningens stadgar och bjuder nu in våra medlemmar att kommunicera vad de tycker om det nya förslaget. 

Våra nuvarande stadgar hittar ni här:

Förslag på nya stadgar:

Har du kommentarer gällande förslaget på de nya stadgarna vänligen emaila oss på info@kognitivmedicin.se

Vi vill även bjuda in alla medlemmar till årsmötet som sker digitalt torsdagen den 10 februari 2022, kl 17.30. E-maila oss på info@kognitivmedicin.se för att få en Zoomlänk.

Välkomna!

Nu har den första gruppen läkare certifierats i kognitiv medicin!

I oktober certifierades den första gruppen läkare i ämnet kognitiv medicin. De som erhöll denna certifiering var:

Anders Wallin, Psykiatri, kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Maria Landqvist Waldö, Kognitiv Medicin, Ängelholms Sjukhus

Moa Wibom, Kognitiv Medicin, Ängelholms Sjukhus

Lisa Bjartmar, Verksamhetsområde Minnessjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Per Johansson, Kognitiv Medicin, Ängelholms Sjukhus

Björn Strindberg Lennhed, Kliniken för Geriatrik och Rehabmedicin, Falu Lasarett

Läs mer om certifiering i kognitiv medicin och ansök: https://kognitivmedicin.se/certifiering-i-kognitiv-medicin/

Linn Sandberg föreläser om kritiska demensstudier

Foto: Julia Gustavsson

Den 25 november är det dags för konferens på temat Att leva med kognitiv nedsättning. En av våra föreläsare på konferensen är Linn Sandberg. Här kan ni läsa mer om Linn och den viktiga och spännande forskning hon gör:

Riksbankens jubileumsfond stöder demensprojekt – Äldre i Centrum (aldreicentrum.se)

Sex, åldrande & alzheimer – Äldre i Centrum (aldreicentrum.se)

Missa inte chansen att ta del av Linns föreläsning och mer under denna dag. Anmäl er senast den 14e november här:

Nu går det att anmäla sig till 9e nationella konferensen i kognitiv medicin | Svensk förening för kognitiv medicin

Välkomna med ansökningar eller nomineringar till SFKs stipendium 2022

SFKs stipendium ges till personer eller grupper som är medlemmar i SFK och under 2022 vill vara med och utveckla och förbättra kognitionsmedicinsk inriktad vård.

Stipendiebeloppet är på 10 000 kr

Stipendiet vänder sig till person eller grupper som kan bidra med idé, eller utveckla arbetsmodell för att nå uppsatt målsättningen. Det kan också röra sig om ekonomisk stöttning till t ex studiebesök eller seminarium för att stimulera personal till större delaktighet till olika projekt för att nå målet med en förbättrad kognitionsmedicinsk inriktad vård.

Sista ansökningsdag 10e december 2021

Stipendiet kan sökas av medlemmar i SFK som erlagt sin medlemsavgift för 2021.  OBS, ansökan kan enbart ske via e-post till SFK.  se nedan. Ansökan eller nomineringen skall vara SFK tillhanda senast den 10e december 2021. Juryn består av SFK:s styrelse. Styrelsens beslut går inte att överklaga. Utdelning av stipendiet sker i samband med SFK:s årsmöte. Tid och plats meddelas senare.

Kriterier

Ansökan (högst tre sidor):
1. Kort beskrivning av bakgrund, syfte, metod, och projektets preliminära resultat 
2. Beskrivning på vilket sätt projektet kommer att utveckla den kognitiva vården gärna med konkreta exempel.
3. Brev, artikel, eller annan referens från en utomstående (patient, anhörig, journalist eller annan) som styrker projektets giltighet.
4. Redovisning för projektet när det är färdigt i samband med SFKs årsmöte eller skriftligt på SFK hemsida.

Vid nomineringsförfarandet erfordras en halv A4 sida där det framgår vem eller vilken grupp eller enhet som nominering gäller samt en motivering.

Välkommen med er ansökan eller nominering om ekonomiskt stöd.

Ansök/Nominera till bjarne.sundberg@kognitivmedicin.se

Vid frågor kontakta Bjarne Sundberg på 0708-89 32 76

 

Följ oss också gärna på Facebook